1DX_6683

doc. Mgr. JURINA RUSNÁKOVÁ, PhD.

Riaditeľka Ústavu romologických štúdií

Číslo kancelárie: A-308
Telefón: +421 37 6408 776
Email: jrusnakova@ukf.sk
Konzultačné hodiny: utorok 11.00 – 12.00, streda 11.00 – 12.00, štvrtok 9.00 – 11.00
https://www.researchgate.net/profile/Jurina_Rusnakova
JRusnáková

I. Rac

PhDr. IVAN RÁC, PhD.

Zástupca riaditeľky Ústavu romologických štúdií

Číslo kancelárie: A – 309
Telefón: + 421 37 6408 778
Email: irac@ukf.sk
Konzultačné hodiny: podľa dohody
https://www.researchgate.net/profile/Ivan_Rac; https://ukf.academia.edu/IvanR%C3%A1c
IRác

R. Luzica

Prof. PhDr. RENÉ LUŽICA, ArtD.

Číslo kancelárie: A – 309
Telefón: +421 37 6408 778
Email: rluzica@ukf.sk
Konzultačné hodiny: Pondelok  11.00 – 12.30
RLužica

L. Lehoczka

doc. PhDr. PaedDr. LÝDIA LEHOCZKÁ, PhD.

Číslo kancelárie:  A-310
Telefón: +421 37 6408 779
Email: llehoczka@ukf.sk
Konzultačné hodiny: utorok 12.30-14.30
LLehoczká

rosinsky

doc. PhDr. RASTISLAV ROSINSKÝ, PhD.

miriam

PhDr. MIROSLAVA ČEREŠNÍKOVÁ, PhD.

Číslo kancelárie: A – 310
Telefón: +421 37 6408779 alebo +421 37 6408759
Email: mceresnikova@ukf.sk
Konzultačné hodiny: pondelok 11.00 – 12.30
MČerešníková

K. Vankova

PhDr. KATARÍNA VANKOVÁ, PhD.

Číslo kancelárie: A-314
Telefón: +421376408783
Email: kvankova@ukf.sk
Konzultačné hodiny: utorok 11.00 – 12.00, streda 9.15 –  10.30
KVanková

Milan

PhDr. MILAN SAMKO, PhD.

Číslo kancelárie: A-312
Telefón: +421 37 6408 781
Email: msamko@ukf.sk
Konzultačné hodiny: dohodou

MSamko-

Erik Šatara
Zuzana Havírová

Mgr. ERIK ŠATARA

Denný doktorand

Číslo kancelárie: A – 311
Email: erik.satara@ukf.sk
Konzultačné hodiny: streda 11.00 – 12.00

Mgr. ZUZANA HAVÍROVÁ

externá doktorandka

Email: havir.zuzana@gmail.com

Lucia Joštová

Mgr. LUCIA JOŠTOVÁ

Sekretariát

Číslo kancelárie: A – 308
Email: ljostova@ukf.sksekretariaturs@ukf.sk
Telefón: +421 37 6408 784