V rámci programu ERASMUS+ môžu  študenti a študentky absolvovať semester na univerzite v zahraničí. Je to jedinečná príležitosť ako si rozšíriť vedomosti, nadviazať nové priateľstvá či spoznať študentský život na univerzitách za hranicami Slovenska. Študentské mobility sú podporené finančne aj organizačne.

Viac informácií tu: https://www.fsvaz.ukf.sk/index.php/sk/erasmus

 

Informácie, poradenstvo, pomoc pri vybavovaní mobility a spracovanie podkladov k mobilite študentov v rámci programu Erasmus+ zabezpečuje

  • katedrová koordinátorka: Mgr. Jurina Rusnáková, PhD.
  • fakultná koordinátorka: PhDr. Miroslava Čerešníková, PhD.