V akademickom roku 2020/2021 prijímame do bakalárskeho aj magisterského stupňa štúdia v dennej forme v študijnom programe  Sociálne služby a poradenstvo.

Prihlášky prijímame do:

Bakalárske štúdium

  • 15. augusta 2020

Magisterské štúdium

  • 15. augusta 2020