Odborná prax je pevnou a dôležitou súčasťou vysokoškolského štúdia v odbore Sociálne služby a poradenstvo. Cieľom je poskytnúť študentom a študentkám priestor na prepojenie teórie s praxou, možnosť na overenie a upevnenie zručností a vedomostí potrebných pre výkon pomáhajúcej profesie. Počas realizácie praxe si môžu overiť vlastné preferencie (kde a s akými cieľovými skupinami chcú pracovať), získať skúsenosti a dôležité kontakty.

 

Študenti a študentky majú možnosť vykonávať prax v zariadeniach sociálnych služieb, zariadeniach pre seniorov, komunitných centrách a iných špecializovaných zariadeniach a inštitúciách, ktoré si môžu vybrať z našej ponuky alebo môžu prísť z vlastným návrhom.

Na základe spätnej väzby od študentov sú zmluvy o spolupráci každoročne prehodnocované.

Rozsah odbornej praxe: 400 vyučovacích hodín v bakalárskom štúdiu; 200 vyučovacích hodín v magisterskom štúdiu.

Študenti o praxi:

„Spočiatku som chodila na prax so zvláštnym pocitom, ba dokonca strachom, a hlavou plnou predsudkov „ čo ak…?“. Tento pocit sa časom zmenil na pocit radosti a túžby spoznať deti lepšie…. Vďaka praxi som si uvedomila veľa vecí… Okrem pozitívneho prijatia detí medzi seba som zažila pocit druhého domova, ktorý mi vytvárali pracovníci tým, že ma brali ako jednu z nich a nie ako niekoho cudzieho, za čo som im veľmi vďačná.“ (študentka, Bc.)

„S touto praxou som bola spokojná, získala som v nej mnoho nových skúseností a poznatkov, zamestnanci komunitného centra boli priateľskí a milí, nemala som žiadny problém začleniť sa do kolektívu.“ (študentka, Bc.)

„Celkový dojem z absolvovania praxe je pozitívny, prinieslo mi to najmä  skúsenosti do budúcna  – či už v komunikácii s klientom, ale aj celkovo z terénnej sociálnej práce.“ (študentka, Bc.)

Koordinátor praxe: PhDr. Ivan Rác, PhD. irac@ukf.sk