Vzdelávanie je prioritným poslaním Ústavu romologických štúdií už od jeho vzniku. Príprava študentov pre prax sa realizuje v rámci študijných programov, ale aj nad jeho rámec. Kurzy, cvičenia, besedy, workshopy, živé knižnice sú súčasťou našej každoročnej ponuky pre študentov a študentky ÚRŠ, fakulty aj celej univerzity.

Príklady kurzov

Kurz zážitkových aktivít
Kurz rómskeho jazyka
Kurz romológie

Už tradične sú veľmi oceňované vzdelávacie aktivity realizované v spolupráci s OZ EDUMA (napr. Hranice medzi nami, Online živé knižnice, Kedy je pomoc naozaj pomocou a iné). Pre záujemcov mimo našej univerzity (odborníci z praxe, študenti iných škôl, absolventi…) sú každoročne otvorené kurzy rómskeho jazyka. Prednášky, diskusie a workshopy realizujú pedagógovia Ústavu romologických štúdií aj na stredných školách – pre ich žiakov aj učiteľov.

 

Ak máte záujem zúčastniť sa našich kurzov, kontaktujte nás telefonicky, emailom alebo prostredníctvom Facebooku. Aktuálne informácie o kurzoch nájdete v sekcii Podujatia a Oznamy.

 

Postrehy účastníkov kurzov:

„Náplň tohto kurzu bola veľmi dobre postavená, dozvedeli sme sa niečo aj zo samotnej rómskej kultúry, kurz nám poskytol základy rómskeho jazyka v rámci gramatiky aj slovnej zásoby.“

„Veľmi dobrá komunikácia medzi pedagógom a študentmi. Odborný výklad, zrozumiteľný, príklady zo života.“

„ Úplne inú silu majú tie isté informácie ako dostávame v škole, keď sú povedané cez príbehy.“

„Ďakujem za silný emocionálny zážitok a otvorenie očí.“

„Ja by som túto prednášku odporučila mnohým ľuďom okolo mňa.“

„Som neskutočne rada, že sme mali túto prednášku, pretože hľadám sama seba a vy ste mi dali pohľad, aký som potrebovala.“