Blahoželanie dekana FSVaZ

Mnohoročná tradícia Ústavu romologických štúdií (predtým Katedry rómskej kultúry) a zodpovedný prístup jej členov prispeli k tomu, že katedra má v súčasnosti dobrú kvalifikačnú štruktúru. Ústav romologických štúdií v súčasnosti zabezpečuje akreditované bakalárske, magisterské a doktorandské štúdium, preto sa o dlhodobú perspektívu  vlastného rozvoja s možnosťou ovplyvňovať ďalší vývoj svojho odboru vôbec neobávam, práve naopak, verím, že pracovisko bude naďalej ich lídrom. Pôvodná Katedra rómskej kultúry prešla zaujímavým vývojom. Začínala ako pracovisko s prípravou budúcich učiteľov najmä rómskych žiakov, postupne sa menila a prispôsobovala sa požiadavkám spoločnosti a za tých  rokov vychovala množstvo pracovníkov, ktorí denne pôsobia v práci s chudobnými a slabšími, ktorí potrebujú aj našu pomoc, za čo jej patrí moje veľké ĎAKUJEM.

Nemálo absolventov sa dnes uplatňuje v rôznych pozíciách, od sociálnych pracovníkov v zariadeniach či v teréne, cez kvalitných vedúcich zamestnancov verejnej a štátnej správy, až po mienkotvorných lídrov tretieho sektora. Zároveň pracovisko patrí medzi lídrov v oblasti výskumu v tejto problematike, o čom svedčia viaceré (aj medzinárodné) projekty, ktoré posúvajú hranicu poznania a ich výsledky ovplyvňujú ďalšie vedné disciplíny a pracoviská na Slovensku a v Európe. Verím, že aj napriek zložitej situácii v systéme vysokoškolského vzdelávania a na našej fakulte a univerzite bude Ústav romologických štúdií v budúcnosti ďalej aktívne skvalitňovať svoje pôsobenie v oblasti rozvoja vzdelávania, vedeckej teórie a výskumu, ale aj reflektovania a ovplyvňovania praxe.

Želám Ústavu romologických štúdií do ďalších rokov neustály nával kvalitných a poznania chtivých študentov, množstvo stále sa vracajúcich a spolupracujúcich významných absolventov, veľa medzinárodných partnerov zaujímajúcich sa o spoluprácu, skvelé výsledky vo vede a výskume a úspechy pri získavaní finančných prostriedkov vďaka originálnym nápadom a projektom. Členom nášho ÚRŠ osobitne veľa radosti a hodnotnej sebarealizácie a neutíchajúci entuziazmus pri riešení každodenných problémov.

 

Doc. PhDr. Rastislav Rosinský, PhD.

 Dekan Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva

Povedali o nás absolventi

Študentské časy majú svoju neopakovateľnú atmosféru a ja naň veľmi rád spomínam.  Škola nám vytvorila príjemné prostredie na vzdelávanie, do ktorého sme sa počas piatich rokov radi aj so svojimi spolužiakmi vracali. Štúdium  bolo veľmi zaujímavé, za čo vďačíme celému kolektívu pedagógov. Naplnilo moje očakávania  a získané vedomosti  sú  základom aj môjho súčasného profesijného zamerania.


Dušan Plaček

pracuje v samospráve a v neziskovom sektore

Ústav romologických štúdií
2018-02-07T10:22:20+01:00

Dušan Plaček

pracuje v samospráve a v neziskovom sektore

Študentské časy majú svoju neopakovateľnú atmosféru a ja naň veľmi rád spomínam.  Škola nám vytvorila príjemné prostredie na vzdelávanie, do ktorého sme sa počas piatich rokov radi aj so svojimi spolužiakmi vracali. Štúdium  bolo veľmi zaujímavé, za čo vďačíme celému kolektívu pedagógov. Naplnilo moje očakávania  a získané vedomosti  sú  základom aj môjho súčasného profesijného zamerania.

Milý Ústav romologických štúdií, prajem Ti veľa úspechov do ďalších rokov, dobrých pedagógov a v neposlednom rade minimálne takých zanietených a skvelých študentov, ako sme boli my (2004 - 2009). Štúdium na ÚRŠ bolo pre mňa od prvého dna, až po chvíľu, kedy sme so spolužiakmi písali na chodník pred školou veľké MGR obdobím, na ktoré často a s úsmevom spomínam. Spoznala som úžasných ľudí medzi spolužiakmi, ale aj medzi pedagógmi, ktorí dbali na naše vedomosti a praktické skúsenosti, z ktorých čerpám ešte aj dnes.
PS: Keď som na výberovom konaní povedala, aký odbor som vyštudovala, bolo super sledovať, ako všetkým padli sánky... 🙂 a miesto bolo moje... 🙂


Katka Padová

sociálna pedagogička

Ústav romologických štúdií
2018-02-07T09:59:28+01:00

Katka Padová

sociálna pedagogička

Milý Ústav romologických štúdií, prajem Ti veľa úspechov do ďalších rokov, dobrých pedagógov a v neposlednom rade minimálne takých zanietených a skvelých študentov, ako sme boli my (2004 - 2009). Štúdium na ÚRŠ bolo pre mňa od prvého dna, až po chvíľu, kedy sme so spolužiakmi písali na chodník pred školou veľké MGR obdobím, na ktoré často a s úsmevom spomínam. Spoznala som úžasných ľudí medzi spolužiakmi, ale aj medzi pedagógmi, ktorí dbali na naše vedomosti a praktické skúsenosti, z ktorých čerpám ešte aj dnes. PS: Keď som na výberovom konaní povedala, aký odbor som vyštudovala, bolo super sledovať, ako všetkým padli sánky... 🙂 a miesto bolo moje... 🙂

Štúdium na Ústave romologických štúdií splnilo svoj účel v oblasti prípravy na zamestnanie a to najmä v špecializácii, ktorú do dnešných dní využívam v praxi. Práve v dôsledku dobre nastaveného pomeru teórie a praxe získaných v rámci štúdia, som sa takmer ihneď po ukončení vysokej školy zamestnal na sociálnom odbore mestského úradu v Žiline... Počas štúdia na vysokej škole som spoznal, okrem svojej manželky, aj veľa skvelých ľudí, pedagógov a priateľov, s ktorými dodnes udržujem priateľský i pracovný kontakt.


Martin Brňák

riaditeľ územného spolku Slovenského červeného kríža

Ústav romologických štúdií
2018-02-07T10:23:31+01:00

Martin Brňák

riaditeľ územného spolku Slovenského červeného kríža

Štúdium na Ústave romologických štúdií splnilo svoj účel v oblasti prípravy na zamestnanie a to najmä v špecializácii, ktorú do dnešných dní využívam v praxi. Práve v dôsledku dobre nastaveného pomeru teórie a praxe získaných v rámci štúdia, som sa takmer ihneď po ukončení vysokej školy zamestnal na sociálnom odbore mestského úradu v Žiline... Počas štúdia na vysokej škole som spoznal, okrem svojej manželky, aj veľa skvelých ľudí, pedagógov a priateľov, s ktorými dodnes udržujem priateľský i pracovný kontakt.

Asi to bude znieť čudne, ale konečne som sa naučila rómsky nielen rozumieť, ale aj hovoriť. Spoznala som krásu sociálno-psychologických výcvikov, ktoré využívam doteraz počas skoro každého tréningu. Naučila som sa veriť svojej intuícii a hľadať podstatu v myšlienkach. Želala by som Ústavu romologických štúdií veľa takých prednášajúcich, ktorí okrem teórie vedia poskytovať priestor študentom na vlastné názory. Takých, ktorí vedia vťahovať ľudí do riešenia. Ja som takých prednášajúcich zažila. Som vďačná za ich prístup, otvorenosť a vzbudenie chute robiť seminárky preto, lebo sú dôležité pre mňa.


Janette Motlová (Maziniová)

lektorka a autorka autobiografického románu Cigánka

Ústav romologických štúdií
2018-02-07T10:21:36+01:00

Janette Motlová (Maziniová)

lektorka a autorka autobiografického románu Cigánka

Asi to bude znieť čudne, ale konečne som sa naučila rómsky nielen rozumieť, ale aj hovoriť. Spoznala som krásu sociálno-psychologických výcvikov, ktoré využívam doteraz počas skoro každého tréningu. Naučila som sa veriť svojej intuícii a hľadať podstatu v myšlienkach. Želala by som Ústavu romologických štúdií veľa takých prednášajúcich, ktorí okrem teórie vedia poskytovať priestor študentom na vlastné názory. Takých, ktorí vedia vťahovať ľudí do riešenia. Ja som takých prednášajúcich zažila. Som vďačná za ich prístup, otvorenosť a vzbudenie chute robiť seminárky preto, lebo sú dôležité pre mňa.

Najviac z celého štúdia ma obohatili informácie z oblasti rómskej kultúry, histórie, etnológie. Ak totiž nebudeme poznať odpoveď na otázku Kým Rómovia sú?; nebudeme môcť odpovedať ani na otázku Kým majú byť?


Richard Kucharčík

vysokoškolský pedagóg

Ústav romologických štúdií
2018-02-07T10:22:45+01:00

Richard Kucharčík

vysokoškolský pedagóg

Najviac z celého štúdia ma obohatili informácie z oblasti rómskej kultúry, histórie, etnológie. Ak totiž nebudeme poznať odpoveď na otázku Kým Rómovia sú?; nebudeme môcť odpovedať ani na otázku Kým majú byť?

Na štúdium sociálnej práce na Ústave romologických štúdií  som v roku 2002 nastúpil   už ako zrelý chlap a otec dvoch detí a v sociálnej oblasti som pracoval  niekoľko rokov.  Na škole som spoznal veľa zaujímavých ľudí medzi učiteľmi, ale aj spolužiakmi.  S odstupom času hodnotím toto obdobie ako jedno z mojich najkrajších, návrat do školských lavíc príjemný, avšak aj náročný. Štúdium na Ústave romologických štúdií mi dalo veľa, nie len odbornosť, ale aj možnosti pre ďalšie uplatnenie a dôležité kontakty.  Viem, že predo mnou a aj po mne pripravila táto škola veľa úspešných a kvalitných kolegov a kolegýň, ktorí skutočne ostali v praxi. Ústavu romologických štúdií želám veľa akademických úspechov, veľa dobrých študentov, veľa kvalitných učiteľov, nech naďalej šíria dobré meno na Slovensku aj v zahraničí.


Eduard Čonka

projektový manažér

Ústav romologických štúdií
2018-02-07T10:22:02+01:00

Eduard Čonka

projektový manažér

Na štúdium sociálnej práce na Ústave romologických štúdií  som v roku 2002 nastúpil   už ako zrelý chlap a otec dvoch detí a v sociálnej oblasti som pracoval  niekoľko rokov.  Na škole som spoznal veľa zaujímavých ľudí medzi učiteľmi, ale aj spolužiakmi.  S odstupom času hodnotím toto obdobie ako jedno z mojich najkrajších, návrat do školských lavíc príjemný, avšak aj náročný. Štúdium na Ústave romologických štúdií mi dalo veľa, nie len odbornosť, ale aj možnosti pre ďalšie uplatnenie a dôležité kontakty.  Viem, že predo mnou a aj po mne pripravila táto škola veľa úspešných a kvalitných kolegov a kolegýň, ktorí skutočne ostali v praxi. Ústavu romologických štúdií želám veľa akademických úspechov, veľa dobrých študentov, veľa kvalitných učiteľov, nech naďalej šíria dobré meno na Slovensku aj v zahraničí.

Ak by som ako bývalá študentka  mala povedať len jeden odkaz, či spomienku uvediem, že štúdium posilnilo moju identitu ako Rómky a toto vnímam ako hodnotu, ktoré sa nedá ničím vyvážiť, pretože to bol môj prvý skutočný kontakt s našimi dejinami či jazykom. Okrem nezabudnuteľných spomienok zo študentského života som mala príležitosť spoznať jedinečné osobnosti z radov pedagógov.


Andrea Bučková

riaditeľka odboru rozvojových projektov

Ústav romologických štúdií
2018-02-07T10:23:12+01:00

Andrea Bučková

riaditeľka odboru rozvojových projektov

Ak by som ako bývalá študentka  mala povedať len jeden odkaz, či spomienku uvediem, že štúdium posilnilo moju identitu ako Rómky a toto vnímam ako hodnotu, ktoré sa nedá ničím vyvážiť, pretože to bol môj prvý skutočný kontakt s našimi dejinami či jazykom. Okrem nezabudnuteľných spomienok zo študentského života som mala príležitosť spoznať jedinečné osobnosti z radov pedagógov.

Som presvedčená, že špecifické témy, ktoré sa stali súčasťou štúdia na Ústave romologických štúdií mali viac než priaznivý vplyv na profesie v oblasti sociálnej práce a sociálnych služieb. Je mnoho pozitív, ktoré by som mohla menovať. Osobne som potešená, že patrím do širokého radu  absolventov a absolventiek a taktiež, že som mala česť  a príležitosť patriť medzi prednášajúcich. Želám celému tímu na Ústave romologických štúdií veľa síl, energie , rastúci záujem budúcich študentov a študentiek a neustále sa zvyšujúci počet úspešných absolventov a absolventiek.


Helena Jonášová

pracuje v oblasti inkluzívnych programov

Ústav romologických štúdií
2018-02-07T10:21:13+01:00

Helena Jonášová

pracuje v oblasti inkluzívnych programov

Som presvedčená, že špecifické témy, ktoré sa stali súčasťou štúdia na Ústave romologických štúdií mali viac než priaznivý vplyv na profesie v oblasti sociálnej práce a sociálnych služieb. Je mnoho pozitív, ktoré by som mohla menovať. Osobne som potešená, že patrím do širokého radu  absolventov a absolventiek a taktiež, že som mala česť  a príležitosť patriť medzi prednášajúcich. Želám celému tímu na Ústave romologických štúdií veľa síl, energie , rastúci záujem budúcich študentov a študentiek a neustále sa zvyšujúci počet úspešných absolventov a absolventiek.

Dodnes s radosťou spomínam na krásne študentské časy, úžasných pedagógov i  spolužiakov, s ktorými sa v súčasnosti kontaktujeme aj ako kolegovia z rôznych oblastí sociálnej práce, pomáhame si a radíme. To najdôležitejšie, čo mi  štúdium  dalo boli neoceniteľné praktické skúsenosti získavané v rôznych lokalitách Slovenskej a Českej republiky, s ktorými som sa ihneď po ukončení VŠ zamestnala. ÚRŠ vštepuje študentom aj "paletu" sociálnych zručností - tie spolu s teoretickými vedomosťami a praktickými skúsenosťami vytvárajú predpoklad pre odbornú, citlivú a bezpredsudkovú prácu s klientmi, ktorá sa mi často vracia vo forme pozitívnej spätnej väzby. URŠ prajem do budúcna veľa absolventov, pretože ich zamestnávatelia i klienti potrebujú.


Zuzana Brňáková

sociálna pracovníčka

Ústav romologických štúdií
2018-02-07T09:59:57+01:00

Zuzana Brňáková

sociálna pracovníčka

Dodnes s radosťou spomínam na krásne študentské časy, úžasných pedagógov i  spolužiakov, s ktorými sa v súčasnosti kontaktujeme aj ako kolegovia z rôznych oblastí sociálnej práce, pomáhame si a radíme. To najdôležitejšie, čo mi  štúdium  dalo boli neoceniteľné praktické skúsenosti získavané v rôznych lokalitách Slovenskej a Českej republiky, s ktorými som sa ihneď po ukončení VŠ zamestnala. ÚRŠ vštepuje študentom aj "paletu" sociálnych zručností - tie spolu s teoretickými vedomosťami a praktickými skúsenosťami vytvárajú predpoklad pre odbornú, citlivú a bezpredsudkovú prácu s klientmi, ktorá sa mi často vracia vo forme pozitívnej spätnej väzby. URŠ prajem do budúcna veľa absolventov, pretože ich zamestnávatelia i klienti potrebujú.
0
0
Ústav romologických štúdií

ÚRŠ v médiách