Významne prispela k rozvoju nášho pracoviska, priniesla nápad na zmenu študijného programu zo sociálnej práce na sociálne služby. Odborne zastrešila prípravu tohto programu a stala sa jeho garantkou. K študentom bola empatická a obetavá, ochotná konzultovať hodiny a hodiny. Principiálna, spravodlivá, ochotná postaviť sa za správnu vec a kolegov, aj keď to nebolo jednoduché. Bude nám veľmi chýbať ako kolegyňa, priateľka a aj ako odborníčka, na ktorú sme sa vždy mohli obrátiť.