Významne prispela k rozvoju nášho pracoviska, priniesla nápad na zmenu študijného programu zo sociálnej práce na sociálne služby. Odborne zastrešila prípravu tohto programu a stala sa jeho garantkou. K študentom bola empatická a obetavá, ochotná konzultovať hodiny a hodiny. Principiálna,…

Etika, výskum a Rómovia

Etika, výskum a Rómovia

V máji 2023 Ústav romologických štúdií v spolupráci s občianskym združením In Minorita organizoval vedecký seminár o etike vedecko-výskumnej práce vo vzťahu k Rómom. Na seminári vystúpili odborníci a odborníčky z Českej a Slovenskej republiky. pozvanka_etika