ÚRŠ

POĎ ŠTUDOVAŤ SOCIÁLNE SLUŽBY A PORADENSTVO!

 

Je to moderný študijný program, ktorý študentom a absolventom ponúka niekoľko výhod. Je zaradený pod odbor Sociálna práca, po jeho úspešnom ukončení sa môžete uchádzať o všetky miesta určené pre absolventov Sociálnej práce. Zároveň je originálny svojím obsahom aj silným zameraním na praktické zručnosti a má málo absolventov, takže sa na pracovnom trhu nebudete tlačiť. Ako bonus navyše obsahuje dobrovoľné predmety z dejín a kultúry Rómov a rómskeho jazyka.

Tento študijný program otvárame už iba tento rok, potom príde zmena. Takže máte poslednú možnosť sa naň prihlásiť.

 

Čo sa u nás môžete naučiť?

 

Ako písať projekty, ako organizovať dobrovoľnícke programy a charitatívne akcie, ako pracovať s cieľovými skupinami sociálnej práce, ako spoznať seba aj iných, ako byť dobrým poradcom a mnoho iného. Počas štúdia absolvujete stovky hodín praxe v rôznych sociálnych zariadeniach, organizáciách a úradoch.

 

Chceli by ste skúsiť štúdium v zahraničí, ale odrádza Vás jeho dĺžka?

 

Výborne! Dáme Vám možnosť výberu z viac ako desiatich zahraničných univerzít, na ktorých budete môcť v rámci programu Erasmus+ stráviť celý semester.

 

Chcete sa učiť viac?

 

OK. Našim študentom ponúkame kurzy ďalšieho vzdelávania, napr. ako pracovať s mládežníckymi skupinami, besedy s odborníkmi z praxe, workshopy a spoluprácu s učiteľmi na výskumných projektoch a pri organizovaní našich podujatí.

 

Čo po štúdiu?

 

Sociálne služby sú na vzostupe a budú ešte posilňovať. My sa zameriavame na sociálne služby v prirodzenom prostredí, ktoré sú v každom meste a väčšej dedine. Práve v nich je dnes najviac voľných pracovných miest.  Ale naši absolventi sa uplatňujú aj na rôznych iných miestach – na úradoch, v mimovládnych organizáciách, v komunitných centrách, atď.

 

Až 96% absolventov študijných programov na našej fakulte sa zamestná do 6-tich mesiacov po ukončení štúdia. Je o nich skutočný záujem!

 

Pošlite si prihlášku do 31.3.2021, ako na to nájdete tu: https://www.fsvaz.ukf.sk/index.php/sk/prijimacie-konanie/prihlasovanie-na-studium

Ak máte otázky, napíšte nám na: sekretariaturs@ukf.sk

 

„Želala by som študentom veľa takých prednášajúcich, ktorí okrem teórie vedia poskytovať priestor na vlastné názory. Ja som takých zažila.“ (Janette Motlová, riaditeľka Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie, absolventka)Aktuality: