RODI 2018

RODI 2018

Máme za sebou prvú úspešnú konferenciu o rómskom jazyku a kultúre Romologické diskurzy RODI 2018! Bola zameraná na potreby a perspektívy menšinovej kultúry a jazyka a spojila v odbornej diskusii zástupcov univerzitných a vedeckých pracovísk, štátnych inštitúcií, mimovládneho sektora a praxe.…

Divadelné predstavenie Cigánsky boxer prinesie študentom UKF občianske združenie In Minorita v spolupráci s Ústavom romologických štúdií a Katedrou kulturológie. Podujatie sa koná 20. novembra 2018 v Univerzitnom tvorivom ateliéri Filozofickej fakulty (Ul. B. Slánčikovej 1 – Študentský domov Nitra) so začiatkom o 18.00 h. Hrá: Filip Teller.…

Prvé stretnutie projektového tímu

Prvé stretnutie projektového tímu

októbra 2018 sme sa zúčastnili prvého stretnutia riešiteľského tímu výskumného projektu Analýza bariér prístupu k pracovným príležitostiam pre marginalizované skupiny obyvateľstva: Vybrané regióny Slovenska v sociálno-ekonomickej, geografickej a sociálno-antropologickej perspektíve (APVV – 17-0141). Projekt bol podporený Agentúrou na podporu výskumu a vývoja (APVV)…