Už z povahy zamerania nášho štúdia vyplýva záujem a snaha o dobro iných. Študenti a študentky ÚRŠ sa zapájajú do existujúcich dobrovoľníckych programov alebo prichádzajú z vlastnými nápadmi ako pomáhať.  Každoročne realizujú spektrum aktivít určených pre rôzne cieľové skupiny – ľudí, ktorí pomoc potrebujú. O ich kvalite svedčí vysoká úspešnosť študentských projektov, napr. v grantovom programe Darujte Vianoce alebo v grantových programoch Nitrianskej komunitnej nadácie a viacero ocenení za dobrovoľnícke aktivity.

Tradične si  študenti a študentky organizujú niekoľko podujatí aj sami pre seba –  mikulášsky večierok, beánie, vianočnú akciu Študenti študentom  a aprílový bašavel.

Dobrovoľnícka činnosť

Naše študentky bakalárskeho a magisterského štúdia pravidelne realizujú dobrovoľnícke aktivity so žiakmi základných škôl a to hlavne v Nitre a jej okolí. Sú to napríklad rôzne výchovno-vzdelávacie aktivity zamerané na sociálny a osobnostný rozvoj žiakov, prevenciu sociálno-patologických javov, výchovu k manželstvu a rodičovstvu, ale aj rôzne iné aktivity. Dokonca sa viackrát našim študentkám podarilo získať financovanie na rôzne pomôcky pre žiakov potrebné k realizácii svojich zámerov a projektov.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Charitatívne zbierky

Každý rok organizujú študenti a pedagógovia ÚRŠ niekoľko zbierok pre rodiny v sociálnom znevýhodnení, ktoré sú súčasťou dobrovoľníckych programov.

vianocny punc